Чэтэнуга Чу-Чу

(Chatanooga Choo-Choo)

Intended for choirs

Пардэн ми бой,
из ðэт ðэ Чэтэнуга Чу-Чу?
Трэк туэнтинайн,
бой, ю кэн гив ми э шайн.
Ай кэн эфоард
ту боард ðэ Чэтануга Чу-Чу.
Айф гот ðэ фэар
энд жаст э трайфл ту спэар.

Ю лив ðэ Пэнсыльуэйня стэйшн баут э куатэр ту фоар
рид э мэгазин энд ðэн юр ин Болтимоар.
Дина ын ðэ дайна –наþiн куд би файна
ðэн ту hав юр hэм энд эгз ин Кэролайна.

Уэн ю hиар ðэ уыслъ блоинг эйт ту ðэ бар
ðэн ю ноу ðэт Тэннэси ыз нот уэри фар.
Шавэл оал ðе кол ын,
гота кип ит ролин,
ху-ху, Чэтануга ðэр ю ар.

Синг!

Ðэрз гона би
э сöртэн парти эт ðэ стэйшн
Сэтын энд лэйс
ай юзд ту кол фани фэйс.
Шис гона край
антыл ай тэлъ hör ðэт айлъ нэва роум.
Со, Чэтэнуга Чу-Чу, уонт ю чучу ми hоум?


Page updated 2012-05-18.[MacOS]

Please send comments to Martin Köchy.